• ganivet 

      A.BORRAS, atribuït a; Florensa Peralta, Laura (20/07/2006)
    • Ganivet 

      A.BORRAS, atribuït a; Florensa Peralta, Laura