• ganivet 

      A.BORRAS, atribuït a; Florensa Peralta, Laura (2016-03-18)
    • Ganivet 

      A.BORRAS, atribuït a; Florensa Peralta, Laura (19/11/2015)