Descripció

La col·lecció gràfica d’imatgeria popular de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals consta de més de 14.000 documents que es classifiquen en: goigs, romanços, ventalls, auques, retallables, papers de regle (soldats), ombres xineses, teatres de paper, estampes, sainets, cançons, etiquetes, ex-libris, jocs infantils, cobertes de cartipàs, cromos de picar, cobertes de llibrets de paper de fumar, llufes d’innocents i velles quaresmes.

Col·leccions en aquesta comunitat

Enviaments recents

Més