Descripció

En moltes disciplines el treball de camp genera informes, memòries a partir dels i de les quals s’extreuen dades que recolzen i donen significat a les investigacions. En el cas de l’arqueologia, la importància de les memòries dóna sentit a la pràctica del treball de camp per el nivell d'interpretació personal implicat i perquè en la gran majoria de casos, les memòries són el resultat de l’estudi d'un procés de destrucció i, per tant, són l'única evidència del jaciment. Les memòries realitzades com una part d’un procés d’excavació, amb els objectes i mostres recuperades, adquireixen una importància singular.

Una excavació arqueològica permet el reconeixement de l'estratigrafia. La relació entre diferents capes de la terra i la seva morfologia i els objectes i les mostres de recuperació de les capes, permet donar una seqüència a un lloc que, segons l'anàlisi, es pot convertir en una narrativa de l'activitat humana passada i el seu comportament. Un cop més, perquè el lloc original ha estat destruït, aquestes memòries adquireixen una importància especial. L'única manera de corroborar la interpretació realitzada, o fins i tot una reinterpretació d'ella, serà a través d'una anàlisi de les memòries..

Les memòries d’intervenció arqueològica representen una investigació principal i activa del patrimoni. Per això es vol difondre i facilitar l’accés al seu contingut i a la tasca que al llarg dels anys porta realitzant el planter d’arqueòlegs/gues catalans/nes.

Enviaments recents