Email alerts

Follow all what's happening in Calaix?

 

With collaboration of:

CSUC
 

Sant Sebastià de la Guarda. Memòria d'excavació

  • Author: Llinàs i Pol, Joan
  • Tutor: Llinàs i Pol, Joan
  • Campain: 1993
  • Location: Palafrugell, Baix Empordà
  • Description: La present memòria posa de manifest els resultats de la intervenció d’urgència duts a terme a la muntanya de St. Sebastià de la Guarda l’any 1993. L’espai excavat correspon a uns 28 x 7 m de superfície total, orientat E-W i situat en part sota el pati interior que s’estén entre el restaurant i l’ermita (zona 2, d’una profunditat de 57 cm. al sector 4) i en part sota les escales exteriors d’accés a l’esmentat pati (zona 1, d’una profunditat de 5m al sector 1), en un terreny en pendent vers l’oest i amb un desnivell total que voltava els quatre metres. La troballa de dos àmbits d’Època Ibèrica ben delimitats han portat a la creació de dues unitats estratigràfiques: habitació 1 i habitació 2. El mètode de treball emprat ha estat el de Harris en extensió.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7743

Files in this item

View Usage Statistics

Show full item record

This item appears in the following Collection(s)