Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria d'excavació: Iesso: Cal Sellès (C/Seminari 6)

  • Autor: Ros Mateu, Josep
  • Director: Ros Mateu, Josep
  • Campaña: 1999
  • Ubicación: Guissona, Segarra
  • Descripción: El jaciment de Iesso es troba dins el nucli urbà de Guissona, en la parcel•la urbana número 6 del carrer Seminari. Fins el moment de la intervenció el solar es caracteritzava per ser una zona d’horts i d’emmagatzematge. La intervenció va venir donada per una imminent construcció d’un habitatge plurifamiliar. El fet que la zona estigués protegida i que podria situar-se al límit de la zona urbana de la ciutat romana de Iesso, va evidenciar la necessitat de fer una intervenció arqueològica, obrint-se tres cales en el solar.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7840

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)