Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de l'excavació d'urgència del Carrer d'En Fluvià, 12, 14, 16.

 • dc.contributor.author Padrós i Martí, Pepita
 • dc.contributor.author Puerta López, Carme
 • dc.contributor.author Comas i Solà, Montserrat
 • dc.creator Padrós i Martí, Pepita
 • dc.creator Puerta López, Carme
 • dc.creator Comas i Solà, Montserrat
 • dc.date 1986
 • dc.date.accessioned 2010-09-15T15:22:00Z
 • dc.date.available 2010-09-15T15:22:00Z
 • dc.date.issued 2010-09-15
 • dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10687/7843
 • dc.description Amb motiu de la sol•licitud d’una llicència d’edificació per tal de construir tres vivendes unifamiliars al solar núm. 12,14 i 16 del carrer d’en Fluvià de Barcelona, i donat que l’esmentat solar es troba dins l’àmbit de la ciutat romana de Baetulo, s’hi van realitzar excavacions arqueològiques per tal de determinar l’existència de restes constructives i nivells arqueològics l’any 1986. Els treballs van consistir en primer lloc en l’excavació de quatre quadres d’ 1 X 1.5 metres, on van aparèixer restes i nivells romans, motiu per el qual es van obrir i excavar les quatre rases on havien d’anar els fonaments de la vivenda. Es van poder documentar restes d’estructures muràries i clavegueres, i material ceràmic d’època romana i moderna.
 • dc.format Volum: 1
 • dc.language.iso ca
 • dc.rights Aquest material està subjecte a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública del material sempre que es reconegui l'autoria de l'obra. L'ús comercial i la possibilitat de generar obres derivades i les condicions per fer-ho estan determinats per la llicència corresponent.
 • dc.rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
 • dc.title Memòria de l'excavació d'urgència del Carrer d'En Fluvià, 12, 14, 16.
 • dc.type Memòria
 • dc.coverage.municipi Badalona
 • dc.coverage.comarca Barcelonès
 • dc.subject.cronologia Roma
 • dc.subject.jaciment Fluvià, Carrer del, núm. 12, 14, 16 (Badalona, Barcelonès)
 • dc.identifier.inventari q254
 • dc.description.inventari Inventaris: Disponibles
 • dc.description.ue Unitats Estratigràfiques: Disponibles
 • dc.subject.material Monedes
 • dc.subject.material Ceràmica campaniana
 • dc.subject.material Ceràmica ibèrica
 • dc.subject.material Ceràmica de parets fines
 • dc.subject.material Ceràmica sigil·lada
 • dc.subject.material Àmfores grecoitàliques

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro sencillo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)