Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Sondeig arqueològic Raval Sant Pere de Guissona

  • Autor: Ros Mateu, Josep
  • Director: Ros Mateu, Josep
  • Campaña: 1997
  • Ubicación: Guissona, Segarra
  • Descripción: Es realitzà un sondeig arqueològic al vial raval Sant Pere de Guissona amb la finalitat de comprovar l’afectació de les obres d’urbanització al jaciment de Iesso. Les obres afectaren a tot el tram viari des de la cruïlla amb l’avinguda Generalitat fins el carrer Notari Roca Sastre.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7860

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)