Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria excavació d'urgència Masia Torre Mossèn Homs (Terrassa, Vallès Occidental)

  • Autor: Moro Garcia, Antonio; Escola-Taller Ajuntament de Terrassa
  • Director: Moro Garcia, Antonio
  • Campaña: 1987; 1988; 1989
  • Ubicación: Terrassa, Vallès Occidental
  • Descripción: L’Ajuntament de Terrassa en col•laboració amb l’ Institut Nacional d’Ocupació i el Fons Social Europeu, van crear una escola taller l’any 1986, per tal de recuperar i rehabilitar la masia Torre Mossèn Homs (Terrassa, Vallès Occidental). La primera referència a un document és de l’any 1373 quan s’identifica la Torre Mossèn Homs com la casa de Banyeres. La motivació de la intervenció era la de realitzar un estudi històric, arquitectònic i arqueològic per tal de conèixer i distingir les fases de transformació de la masia i el coneixement de les persones que la van habitar. Els treballs van consistir en l’obertura de diferents cales a l’exterior i l’aixecament del subsòl interior de la masia, que van descobrir una sèrie d’estructures excavades a terra que semblen estar relacionades amb les activitats econòmiques de la masia i una torre de planta quadrada a l’interior. També es va localitzar un dipòsit soterrat per contenir vi, i les trinxeres d’ampliació de la masia. La cultura material es documenta en els llocs d’abocament i al diferents farciments de les trinxeres de fonamentació, tot i que no van ser gaire nombrosos, ceràmica, i ossos de fauna. Es d’especial esment la troballa fortuïta durant els treballs de rehabilitació de l’edifici de set cartes del tarot del segle XVI i un conjunt de vint-i-set monedes de plata dels segle XV i XVI.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7983

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)