Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Excavacions arqueológiques a la vil·la romana de l' Aiguacuit (Terrassa,Vallès Occidental) Octubre-Desembre 1987

  • Autor: Mazaira Cabana-Verdes, L.; Járrega Domínguez, Ramon
  • Director: Mazaira Cabana-Verdes, L.; Járrega Domínguez, Ramon
  • Campaña: 1987
  • Ubicación: Terrassa, Vallès Occidental
  • Descripción: S’exposen els resultats de la intervenció realitzada d’urgència al jaciment de l’Aiguacuit (Terrassa, Vallès Occidental) durant la tardor de 1987. El jaciment ja era conegut des de feia molts anys , les restes sobre el terreny eren evidents. Però no va ser fins que un rebaix per a la construcció d’unes naus industrials va motivar l’excavació, que tenia per objectiu delimitar i avaluar els danys patits per la vil•la, així com establir quines zones es podien excavar. Per aquest objectiu es va optar per la realització de rases i cales en els diferents sectors del jaciment. Es va constatar que jaciment havia quedat tant malmès que afectava la interpretació de la cronologia, l’estructuració i funcionalitat del mateix. Es van documentar restes arquitectòniques, força restes ceràmiques, carbons i còdols.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8293

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)