Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Vil·la romana de "Els Tolegassos" (Viladamat, Alt Empordà), La

  • Autor: Casas i Genover, Josep
  • Director: Casas i Genover, Josep
  • Campaña: 1983; 1984; 1985; 1986
  • Ubicación: Viladamat, Alt Empordà
  • Descripción: Es presenten els resultats de les excavacions a la vil•la romana dels Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà) de les campanyes de 1983 a 1987. La vil•la està formada també per dues petites necròpolis de caràcter familiar i per un forn per a la cocció de tègula i ímbrex que havien de satisfer les necessitats de la mateixa vil•la. Els treballs van consistir en l’excavació dels diferents àmbits de la vil•la: habitacions, escombreres, i el forn. El material ceràmic documentat, especialment fragments de ceràmica terra sigil•lada, parets fines que aporten una datació del segle I dc. Es va constatar també l’existència d’una decoració parietal a les habitacions.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8315

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)