Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Excavacions a la torre del Castell d'Odena

  • Autor: Castellano, Anna; Fierro i Macià, Xavier; Sureda Bernà, Maria Josep
  • Director: Fierro i Macià, Xavier
  • Campaña: 1985
  • Ubicación: Òdena, Anoia
  • Descripción: Es presenten els resultats de la intervenció arqueològica a la torre del Castell d’Òdena (Òdena, Anoia). L’excavació es va fer com a fase prèvia a la restauració d’aquesta part del castell. Es va constatar presència ibèrica entre els segles III i I ac., de la qual no es va documentar cap construcció, la zona excavada va ser restringida, però es va trobar abundant material ceràmic. Les primeres restes d’ocupació documentades són d’època comtal, moment de construcció del castell que formava part del sistema defensiu de la Marca Hispànica en aquestes contrades.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8399

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)