Email alerts

Follow all what's happening in Calaix?

 

With colaboration of:

CSUC
 

Memòries d’Intervenció Arqueològica

  • Title: Excavacions a la torre del Castell d'Odena
  • Author: Castellano, Anna; Fierro i Macià, Xavier; Sureda Bernà, Maria Josep
  • Tutor: Fierro i Macià, Xavier
  • Campain: 1985
  • Location: Òdena, Anoia
  • Description: Es presenten els resultats de la intervenció arqueològica a la torre del Castell d’Òdena (Òdena, Anoia). L’excavació es va fer com a fase prèvia a la restauració d’aquesta part del castell. Es va constatar presència ibèrica entre els segles III i I ac., de la qual no es va documentar cap construcció, la zona excavada va ser restringida, però es va trobar abundant material ceràmic. Les primeres restes d’ocupació documentades són d’època comtal, moment de construcció del castell que formava part del sistema defensiu de la Marca Hispànica en aquestes contrades.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8399

Files in this item

View Usage Statistics

Show full item record