Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Abric Romaní. Campanya 1999. Memòria d'excavació

  • Autor: Aulines i Valentí, Albert; Cabanes, Dan; Cacqueray, Yann de
  • Director: Carbonell i Roure, Eudald; Cebrià i Escuer, Artur
  • Campaña: 1999
  • Ubicación: Capellades, Anoia
  • Descripción: Es presenten els resultats de l’excavació de 1998 a l’Abric Romaní. Els objectius principals d’aquesta campanya eren acabar amb els retalls de diferents nivells, que es situaven a la superfície de l’abric per tal d’iniciar l’excavació en extensió de tot el jaciment. En el sector central s’acabà l’excavació d’unes estructures de combustió descobertes l’any anterior.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8484

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)