Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Vil·la romana del Romeral

  • Autor: Revilla Calvo, Victor; Marí Sala, Lluís
  • Director: Revilla Calvo, Victor; Marí Sala, Lluís
  • Campaña: 1997
  • Ubicación: Albesa, Noguera
  • Descripción: La memòria presenta els resultats de la intervenció arqueològica que l’any 1997 es va desenvolupar a la vil•la romana del Romeral, al municipi d’Albesa. L’objectiu principal de l’actuació era organitzar un camp de treball d’arqueologia per a estudiants universitaris en un jaciment que no havia estat mai objecte d’intervencions programades de caràcter científic. L’actuació es va centrar en una petita habitació de planta rectangular situada al sud de l’edifici. Aquest àmbit apareixia compartimentat, en un moment posterior a la seva construcció, amb un mur mitjaner molt groller de grans còdols, pedres i fragments ceràmics.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8486

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)