Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Seguiment arqueològica Castell de Verdú

 • dc.contributor.author Cardona Colell, Ramon
 • dc.creator Cardona Colell, Ramon
 • dc.date 2001
 • dc.date.accessioned 2010-09-15T15:52:48Z
 • dc.date.available 2010-09-15T15:52:48Z
 • dc.date.issued 2010-09-15
 • dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10687/8681
 • dc.format Volum: 1
 • dc.language.iso ca
 • dc.rights Aquest material està subjecte a una llicència de Creative Commons que permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública del material sempre que es reconegui l'autoria de l'obra. L'ús comercial i la possibilitat de generar obres derivades i les condicions per fer-ho estan determinats per la llicència corresponent.
 • dc.rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
 • dc.title Seguiment arqueològica Castell de Verdú
 • dc.type Memòria
 • dc.coverage.municipi Verdú
 • dc.coverage.comarca Urgell
 • dc.subject.cronologia Medieval
 • dc.subject.jaciment Castell de Verdú (Verdú, Urgell)
 • dc.subject.jaciment Castell de Verdú (Verdú, Urgell)
 • dc.identifier.inventari q4762
 • dc.description.inventari Inventaris: No Disponibles
 • dc.description.ue Unitats Estratigràfiques: No Disponibles

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro sencillo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)