Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Aproximació a una memòria científica dedicada al jaciment arqueològic de la Fonollera

  • Autor: Pons i Brun, Enriqueta; Colomer i Arcas, Assumpció; Toledo i Mur, Assumpció
  • Director: Pons i Brun, Enriqueta
  • Campaña: 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985
  • Ubicación: Torroella de Montgrí, Baix Empordà
  • Descripción: Es presenten els diversos treballs compilats del jaciment de la Fonollera (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) l’any 1986. Les primeres notícies sobre el poblat de la Fonollera les aporta Pella i Forgas l’any 1883. L’any 1966 es porten a terme les primeres prospeccions i a partir de 1975 fins 1985 excavacions sistemàtiques. El tipus de jaciment és un poblat a l’aire lliure de l’Edat del Bronze, on l’ocupació humana seria permanent i progressiva. Els materials més rellevants que es van trobar i que ampliarien la cronologia fins un període tardo-romà o medieval serien ceràmiques fetes a mà, fragments ossis, malacologia, lítics i metàl•lics. L’objectiu d’aquesta memòria va ser mostrat l’estat de la qüestió i l’evolució del jaciment presentant els diversos estudi antracològics, de fauna, carpològic, edafològic (del sol), dels objectes lítics i malacològic (mol•lusc).
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8788

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)